domingo, 29 de setembro de 2013

Group of interests at Facebook.comFor better management, communication, spread of information, voting for pictures and contact making among participants of project, we have created Facebook group of interests "Hidden Reality". Content is available to everybody who is logged into Facebook system.

"Hidden Reality" group address is here: https://www.facebook.com/groups/242758915801174/

Screenshot of last activities:


Fotogrāmata "Zvejnieki"

 Projekta "Nepamanītā realitāte" (Hidden Reality) ietvaros, esam radījuši fotogrāmatu "Zvejnieki", kurā apkopojām projekta dalībnieku radītās dokumentālās fotogrāfijas un viņu redzējumu par Latvijas piekrastes zvejnieku darbu un ikdienu. Grāmata ir apjomīga un pieejama pie sadarbības partneriem, Engures novada Lapmežciema muzejā, vai arī kontaktējoties ar biedrības "ReFoto" valdes priekššēdētāju Vilni Peimani: vilnis.peimanis[šeit e-pasta simbols]gmail.com

Pāris ekrānšāviņi no apskatāmās grāmatas:


International exhibition "Fishermen" in Latvia / Starptautiskā izstāde "Zvejnieki" Latvijā

2012. gada 14. jūlijā Lapmežciema muzejā tika atklāta izstāde "Zvejnieki", kas veidota no dokumentālajām fotogrāfijām. Tās tika radītas starptautiskās radošās darbnīcas ietvaros (6.-10. jūlijs 2012.) Rīgas jūras līča piekrastē un attēlo vietējo zvejniecību, kas šodien kā reģionāli sociāla iezīme ir izzūdoša nozare. Radošajā nometnē piedalījās visas 3 projektā iesaistītās organizācijas no Latvijas, Rumānijas un Portugāles, un pasākuma gaitā izveidojās laba un produktīva sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem. Izstāde tika atklāta Zvejnieksvētkos (Jūras svēkos), kas piekrastes reģionā ir tradīcijām bagāts ikgadējs notikums, tādējādi piesaistot daudz apmeklētājus. Izstāde ilga līdz 2012. gada augustam, bet 2013. gada vasarā tā tika eksponēta Tukuma rajona Tumes pagastmājā.
===========================================
On the 14th of July 2012 at Museum of Lapmezciems was opened exhibition "Fishermen", which is made ​​up of documentary photography. The pictures were made up at the international workshop (6th - 10th of July 2012) in the area of Gulf of Riga and shows fishermen and fisheries, which today, is a socially and regionally dying occupation. All 3 in the project involved organisations from Latvia, Portugal and Romania took part in it, and during the workshop was builded up very good cooperation between participants and locals. The exhibition were opened at the Festival of Fishermen, which is  annual and wide traditional festival at the coast, as well as ensuring a wide range of visits. The exhibition lasted until August 2012 but during summer 2013 it was exposed in the House of Municipality Tume, region Tukums.

Radošās darbnīcas process:
Workshop:

Izstādes atklāšana:
Opening of the exhibition:


Katra izstādes dalībnieka viena fotogrāfija:
One photo of every successful participant of local workshops exibited:
 Ana Fernandes
 
 Ana Maia
 
 Andrea Blaga
 
 Andris Jermuts
 
 Octavian Chende
 
 Ieva Kantmane
 
 Jānis Janums
 
 Jose Ferreira
 
 Kārlis Ustups
 
 Kaspars Freimanis
 
 Luis Bastos
 
 Madalina Gherman
 
 Maria Nastase
 
 Mariana Lopes
 
 Nuno Couto
 
 Orsolya Balint
 
 Romeo Dretcanu
 
Vilnis Peimanis

Exhibition "The Man and the Sea" in Latvia / Izstāde "Cilvēks un jūra" Latvijā

2012. gada 19. maijā Engures novada Lapmežciema muzejā tika atklāta izstāde "Cilvēks un jūra", kas veidota no dokumentālajām fotogrāfijām. Tās vairāku radošo darbnīcu dažāda mēroga un gadalaika ietvaros tapušas Rīgas jūras līča piekrastē un attēlo vietējo zvejniecību, kas šodien kā reģionāla iezīme ir izzūdoša nozare. Izstāde tika atklāta Muzeju naktī, tā pasvītrojot biedrības "ReFoto" un Lapmežciema muzeja veiksmīgo sadarbību, kā arī garantējot plašu apmeklētaju loku. Izstādes apmeklētājiem bija iespēja balsot par sev tīkamāko fotogrāfiju. Izstāde ilga līdz 2012. gada jūlijam, kad tā tika nomainīta uz starptautisko šī paša projekta "Nepamanītā realitāte" ("Hidden Reality") izstādi "Zvejnieki".

===========================================
On the 19th of May 2012 at Engures county Museum in Lapmezciems was opened exhibition "The Man and the Sea", which is made ​​up of documentary photography. Its several workshops at different scales and time of year were carried out in the area of Gulf of Riga and represents fishermen and fisheries, which today, is a dying occupation. The exhibition were opened exactly at the well known festival Museum of Night, underlining the association "ReFoto" and Museum of Lapmezciems successful co-operation, as well as ensuring a wide range of visits. The visitors could vote for their favorite photos. The exhibition lasted until the 2012th July, when it was changed to that of the international project "Hidden Reality", an exhibition "Fishermen".

Tā tapa izstāde:
Exibition preparation:


Apmeklētāji:
Visitors:Katra izstādes dalībnieka viena fotogrāfija:
One photo of every successful participant of local workshops exibited:

 Andris Jermuts
 Egons Eglītis
 Ilze Peimane
 Jānis Janums
 Kārlis Ustups
 Uģis Grantiņš

Vilnis Peimanis