domingo, 29 de setembro de 2013

Exhibition "The Man and the Sea" in Latvia / Izstāde "Cilvēks un jūra" Latvijā

2012. gada 19. maijā Engures novada Lapmežciema muzejā tika atklāta izstāde "Cilvēks un jūra", kas veidota no dokumentālajām fotogrāfijām. Tās vairāku radošo darbnīcu dažāda mēroga un gadalaika ietvaros tapušas Rīgas jūras līča piekrastē un attēlo vietējo zvejniecību, kas šodien kā reģionāla iezīme ir izzūdoša nozare. Izstāde tika atklāta Muzeju naktī, tā pasvītrojot biedrības "ReFoto" un Lapmežciema muzeja veiksmīgo sadarbību, kā arī garantējot plašu apmeklētaju loku. Izstādes apmeklētājiem bija iespēja balsot par sev tīkamāko fotogrāfiju. Izstāde ilga līdz 2012. gada jūlijam, kad tā tika nomainīta uz starptautisko šī paša projekta "Nepamanītā realitāte" ("Hidden Reality") izstādi "Zvejnieki".

===========================================
On the 19th of May 2012 at Engures county Museum in Lapmezciems was opened exhibition "The Man and the Sea", which is made ​​up of documentary photography. Its several workshops at different scales and time of year were carried out in the area of Gulf of Riga and represents fishermen and fisheries, which today, is a dying occupation. The exhibition were opened exactly at the well known festival Museum of Night, underlining the association "ReFoto" and Museum of Lapmezciems successful co-operation, as well as ensuring a wide range of visits. The visitors could vote for their favorite photos. The exhibition lasted until the 2012th July, when it was changed to that of the international project "Hidden Reality", an exhibition "Fishermen".

Tā tapa izstāde:
Exibition preparation:


Apmeklētāji:
Visitors:Katra izstādes dalībnieka viena fotogrāfija:
One photo of every successful participant of local workshops exibited:

 Andris Jermuts
 Egons Eglītis
 Ilze Peimane
 Jānis Janums
 Kārlis Ustups
 Uģis Grantiņš

Vilnis PeimanisSem comentários:

Enviar um comentário